The Scar (Cicatricea), cu Anca Dumitrescu (RO/EN)

 Cicatricea de Prezentatoare tv Anca Dumitrescu, The Scar
              Anca Dumitrescu

RO: The Scar (Cicatricea), cu Anca Dumitrescu

Una dintre cele mai greu de ascuns cicatrici cred că este decesul unei persoane dragi.

Moartea cuiva presupune să reușești să îți ștergi din suflet amintirile și regretele dar, din păcate, nici memoria nu o poți reseta și nici sentimentele nu le poți nega.

A trecut un an de când bunicul meu nu mai este printre noi, un an în care am trecut prin toate stările posibile: durere, furie, regret, resemnare.

Cred că e foarte important să treci prin toate etapele pentru a ajunge în punctul în care să poți privi totul cu detașare.

E bine să plângi, să plângi când simți nevoia, să te descarci.

Nu e greșit nici să te condamni pentru toate lucrurile pe care ai fi putut sau ar fi trebuit să le faci cât cel drag încă mai era în viață.

E normal să te și învinovățești că nu i-ai spus la timp tot ceea ce ți-ai fi dorit să știe.

Toate acestea sunt firești atâta timp cât nu depășesc o limită și limita cred că ține de durata perioadei în care treci prin aceste stări.

Și cei care au plecat de lângă noi poate că ar mai fi avut lucruri să ne zică sau sfaturi să ne ofere, dar nu înseamnă că ceva nespus nu se poate transforma într-un mesaj care să ajungă la noi.

Cred că cei dragi pe care nu îi mai avem alături se transformă, într-un anume fel, într-o particulă din conștiința noastră.

Acesta este punctul în care am ajuns acum, momentul în care îi mulțumesc bunicului meu pentru tot ce m-a învățat și încerc să fac cât mai multe din lucrurile care știu că l-ar fi făcut mândru de mine.

Îmi lăcrimează ochii și acum, în timp ce scriu, dar este vorba despre dor de data aceasta, un sentiment foarte plăcut.

Regretele încerc, încet-încet, să le înlătur făcând pentru alții ceea ce ar fi trebuit să fac pentru el.

Nimeni și nimic nu mi-l va mai aduce înapoi și nici nu pot schimba ceva din trecut.

Nimeni nu ne poate lua momentele dragi petrecute împreună.

Mai mult, pot să privesc cu liniște spre viitor, știu că învățăturile primite îmi vor fi de ajutor mereu.

Anca Dumitrescu – prezentator TV, Digimatinal – Digi24

Distribuie!

Proiect coordonat de Lidia Leahu, președinte Asociația Abilidy

P.S.: Mulțumesc pentru traducerea textului în limba engleză, Gianina Coraș!

 EN: The Scar, with Anca Dumitrescu

One of the hardest hidden scars I think is the death of a loved one.

Someone’s death is supposed to succeed in clearing your memories and regrets, but unfortunately you cannot reset your memory and feelings cannot be denied.

It has been a year since my grandfather is no longer among us, a year in which we have gone through all possible states: pain, anger, regret, resignation.

I think it’s very important to go through all the stages to get to the point where you can look at everything with detachment.

It’s good to cry, to cry when you feel the need, to release.

It’s not wrong either to condemn yourself for all the things you could or should have done as long as the dear one was still alive.

It is normal for you to blame yourself for not telling in time what you would have wanted them to know.

All of this is natural as long as they do not exceed a limit and the limit I think is the length of the period you are going through these states.

And those who have left us may have had things to tell us or advice to offer us, but it does not mean that something great cannot turn into a message that comes to us.

I think the loved ones that we do not have any more are transforming, in a certain way, into a particle of our consciousness.

This is the point I have come to, the moment when I thank my grandfather for everything he has taught me and I try to do as many of the things as he knows he would have made me proud of me.

I start to cry now, as I write, but this is a miss this time, a very pleasant feeling.

Regretfully, I slowly try to remove them for others what I should have done for him.

Nobody and nothing will bring him back to me, or change anything from the past.

No one can take our dear moments together.

Moreover, I can look quietly towards the future, I know that the teachings I receive will always be helpful to me.

Anca Dumitrescu –TV Presenter, Digimatinal – Digi24

Share! 

Lasă un răspuns