The Scar (Cicatricea), cu Adele Chirica (RO/EN)

The Scar Cicatricea cu Adele Chirica, mamica, speaker
                                    Adele Chirica

RO: The Scar (Cicatricea), cu Adele Chirica

Cred că viaţa mea din ultimii ani este o cicatrice continuă… care nu se vindecă niciodată.

În urma unei operaţii, doctorul oncolog mă sfătuia să îmi fac un tattoo ca să acopăr cicatricea. Am zâmbit amar… ştiam că şi acea cicatrice e parte din mine şi îmi amintește că am fost norocoasă. Nu aveam de ce să o ascund.

Cu cicatricile de pe suflet ce să fac? Cum să le tatuez şi pe ele?

Nu, nu îmi e ruşine de cicatricile pe care le port pe dinăuntrul meu sau pe pielea mea. Fara ele… niciodată nu aş fi ajuns cea care sunt astăzi.

Însă cicatricile cele mai dureroase sunt cele lăsate de oamenii pe care i-am iubit şi pierdut din lumea şi viaţa asta, şi cicatricea lăsată de diagnosticul incurabil al fiului meu! Aceasta este mereu proaspăta şi sângerează, însă tot ea îmi amintește şi nu mă lasă să uit cât de prețioasă e viaţa şi clipa asta. ACUM!

Şi mai am cicatrice pentru fiecare dată când am căzut în genunchi şi m-am târât şi oricât a durut, important e că, aşa cu ele sângerând, am mers mai departe ÎNAINTE.

Adele Chirica – Blogger, Public Speaker, Preşedinte Asociaţia pentru Dravet şi alte Epilepsii Rare

Proiect coordonat de Lidia Leahu, preşedinte Asociaţia Abilidy

Mulțumesc mult pentru traducerea textului în limba engleză, Ramona Deznan!

 

EN: The Scar, with Adele Chirica

I think that my life in the last years is a neverending Scar.

After an operation the oncologist adviced me to make a tatoo over that scar. I smilled bitterly. I knew that the scar is a part of me too and reminded me that I was lucky. I had no reason to cover it.

What should I do with the scars on my soul’? How should I tatoo them?

No, I’m not ashamed of the scars that I have inside me or on my skin. Without them I could never be what I am today.

But the most painfull scars are those left from the people that I loved and lost from this world and life, and the scar left from the incurable dyagnosis of my son. This one is permanently fresh and bleeds, but she is still the one to remind me and doesn’t let me forget how precious is the life and this moment. NOW.

And I have scars from each time as I felt on my knee and I crumbled and no matter how hard it hurts, important is that, so with them bleeding, I went FORWARD.

Adele Chirica – Blogger, Public Speaker, President of the Dravet and other Rare Epyleptical Association

Share: The Scar, with Adele Chirica